SDO 211 Å – Tarkkaile Auringon koronan reikiä (tummia) sekä sen aktiivisia alueita kuten Aurinkopilkkuja (kirkkaita).
NSO PFSS Model – Tarkkaile Auringon kenttämagnetiikkaa (Auringon ’atmosfäärissä’ sijaitsevia koronan magneettikenttiä).
GOES X-RAY FLUX 3 DAYS – Tarkkaile Aurinkopurkauksia ja niiden voimakkuuksia.
ISWA WSA-SUB & ENLIL – Tarkkaile Maan ja Auringon välisiä sekundaareja magneettisia yhteyksiä sekä koronan reikien aiheuttamien virtausten voimakkuuksia.
SDO 304 Å – Tarkkaile Auringon pinnalla sijaitsevia tuhansien kilometrien pituisia plasmafilamenttejä.
NSO PFSS Model – Tarkkaile Maan ja Auringon välillä vaikuttavaa primaarista magneettista yhteyttä ja yhteyskohtaa.
GOES X-RAY FLUX 6 MIN – Tarkkaile Aurinkopurkauksia ja niiden voimakkuuksia.
SDO – HMIBC – Tarkkaile Auringossa sijaitsevien aktiivisten alueiden magneettisia ominaisuuksia.
SDO 211 Å PFSS – Tarkkaile Auringon kenttämagnetiikkaa (pinnan yläpuolella sijaitsevia umbrakenttiä).
ISWA ENLIL Solar Wind Spiral – Tarkkaile Aurinkotuulen ja Aurinkopurkausten tiheyttä ja etenemistä Aurinkokunnassa.